Learn More Spend Less - CompTIA Mix & Match Promotion

 

 CompTIA Certifications

จะเรียนเดี่ยว เรียนคู่ หรือเป็นกลุ่มก็คุ้ม!

(ผู้เรียนจะได้รับการอบรมและเอกสารตามมาตรฐานทุกประการ เรียนจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตร)

B-I-G SAVING : BUY 1 GET 1 FREEโปรโมชั่น 2 ชั้นสุดคุ้ม CompTIA IT Fundamentals

* โปรโมชั่นนี้เฉพาะหลักสูตร CompTIA IT Fundamentals เท่านั้น
* รวมสอบ, หนังสือเรียน, ใบประกาศนียบัตร, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน

  Code Course Schedule PROMO  
  ITF  CompTIA IT Fundamentals 5-7 มี.ค     ชั้นที่ 1: ลด 10%
    เหลือเพียง 17,550 บาท/คน

    (ราคาปกติ 19,500 บาท)

   ชั้นที่ 2: ซื้อ 1 ที่ แถม อีก 1 ที่
   (พร้อมสอบทั้งคู่)
   เฉลี่ยเหลือเพียง 8,775 บาท/คน
 
 

2-4 เม.ย
*Confirmed

 
 
CompTIA IT Fundamentals ออกแบบมาเพื่อให้คุณพร้อมทำงานต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล หลักสูตรครอบคลุมการระบุ และอธิบายส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน การเชื่อมต่อเครือข่ายขั้นพื้นฐาน และการระบุ/ป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

เหมาะสำหรับ ผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงานด้านไอที และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพไปทำงานด้านไอที หรืองานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
 
 
 

Mix & Match: BUY 3 GET 1 FREE

 

 

    จับคู่หลักสูตรไหนก็ได้ 3 หลักสูตร 
แถมฟรี 1 หลักสูตร!

                       * ทุกหลักสูตรรวมสอบ, หนังสือเรียน, ใบประกาศนียบัตร, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน
                       * หลักสูตรที่แถมไม่รวมสอบและต้องเป็นหลักสูตรเดียวกับที่ซื้อที่ในราคาต่ำที่สุด
                       * โปรโมชั่นดังกล่าวสามารถใช้ได้ตามตารางที่กำหนดเท่านั้น

  Code Course Schedule List Price  PROMO  
  A+  CompTIA A+ 12-14 มี.ค
10-12 เม.ย
  25,000 18,750   
  Cloud-E  CompTIA Cloud Essentials

20-22 มี.ค
17-19 เม.ย

*Confirmed
*Confirmed
25,000 18,750   
  N+  CompTIA Network+

4-8 มี.ค
9-12 เม.ย

  35,000 26,250   
  S+  CompTIA Security+

25-29 มี.ค

  35,000  26,250   
  Cloud+  CompTIA Cloud+

1-5 เม.ย

  35,000 26,250   
  CySA+  CompTIA Cybersecurity
 Analyst

4-8 มี.ค

  39,500 33,575   
  PenTest+  CompTIA PenTest+

11-15 มี.ค

*Confirmed 39,500 33,575   
  CASP+  CompTIA Advanced Security
 Practitioner+

4-8 มี.ค

  45,000 42,750   
 
CompTIA A+ ออกแบบมาเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับ Technical Support และผู้ประกอบวิชาชีพด้านไอทีในระดับเริ่มต้น เหมาะสำหรับ Technical Support Specialist, IT Support Technician, Field Service Technician

CompTIA Cloud Essentialsออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านไอที เพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณสามารถนำระบบ Cloud Computing ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ เหมาะสำหรับ เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ด้านไอที

CompTIA Network+ ออกแบบมาเพื่อวัดความรู้ทางด้านเทคนิคที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายในระดับเริ่มต้น เหมาะสำหรับ Network Field Technician, Network Support Specialist, Network Administrator, Network Analyst, Technical Support

CompTIA Security+ เป็นความรู้มาตรฐานระดับสากลด้านการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นฐาน หลักสูตรครอบคลุมความรู้ด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์ลดความเสี่ยง และการตอบสนองต่อภัยคุกคาม เหมาะสำหรับ Security Architect, Security Engineer, Security Consultant, Security Specialist, Security or Systems Administrator


CompTIA Cloud+ ออกแบบมาเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษา และปรับปรุงการให้บริการระบบคลาวด์ หลักสูตรครอบคลุมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคลาวด์ เช่น เครือข่าย การจัดเก็บ เทคโนโลยีเสมือนจริง และการรักษาความปลอดภัย เหมาะสำหรับ Project Manager, Cloud Services, Cloud Engineer, Manager, Data Center SAN, Business Analyst, Cloud Computing

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) เป็นความรู้มาตรฐานระดับสากลด้านการรักษาความปลอดภัยในระดับกลาง หลักสูตรครอบคลุมการใช้เครื่องมือตรวจสอบภัยคุกคาม การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาช่องโหว่ และความเสี่ยงต่อระบบภายในองค์กร เหมาะสำหรับ Security Analyst, Security Operations Center (SOC) Analyst, Vulnerability Analyst, Cybersecurity Specialist, Threat Intelligence Analyst, Security Engineer


CompTIA PenTest+ เป็นใบรับรองสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ระดับกลาง เป็นการทดสอบการเจาะระบบ เพื่อหาช่องโหว่ของระบบเครือข่าย และความเป็นไปได้ของการโจมตี พร้อมทั้งรายงานระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งยังให้คำแนะนำในการปรับปรุงระดับความปลอดภัย เพื่อไม่ให้ถูกคุกคามจากผู้ไม่หวังดี เหมาะสำหรับ Penetration Tester, Vulnerability Assessment Analyst, Vulnerability Assessor, Cybersecurity Engineer, Manager, Network Security, Cybersecurity Analyst, Cybersecurity Specialist

CompTIA Advanced Security Practitioner+ (CASP+)เป็นความรู้มาตรฐานระดับสากลด้านการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง หลักสูตรครอบคลุมการวิเคราะห์ แก้ไข และรักษาระบบความปลอดภัยที่ซับซ้อน การหาระบบความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และข้อกำหนดทางธุรกิจ/กฎระเบียบ การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย เหมาะสำหรับ Information Security Analyst, Security Architect, IT Specialist INFOSEC, IT Specialist, Cybersecurity, Cybersecurity Risk Manager, Cybersecurity Risk Analyst
 
 
CompTIA คือ องค์กรที่ให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีสมาชิกมากกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก CompTIA Certification สามารถรองรับเทรนใหม่ๆ ของ Technology เป็น Certification Program ที่รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล และมีการตั้งระดับความสามารถในด้านไอที เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่กำลังจะมาในอนาคต ที่รวมไปถึง Cloud Computing และ Mobile
สนใจลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม โทร 0-2634-7993-4 ต่อ 11-17