Blog & News
 

NEWS

Introduction to Agile

-

17 Oct 2019, ภาพบรรยากาศงาน

Lean & Innovative Office

-

5 Sep 2019, ภาพบรรยากาศงานแนวคิด Lean เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในออฟฟิศ

NTC Happy Smile Project 2019

-

ภาพบรรยากาศกิจกรรมใน “โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม ปีที่ 3”