CompTIA Security+

CompTIA Security+, 13-17 Jul 20

Get up to 50% off

CompTIA Security+ Promotion

"ใบรับรองด้านความปลอดภัยของระบบ เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นในสายงาน IT ในปัจจุบัน"

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รับผิดชอบในการดูแลระบบเครือข่าย Hardware, Software และ OS ขององค์กร "CompTIA Security+" อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะพัฒนาทักษะความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น


โปรโมชั่นราคาพิเศษ CompTIA Security+ ลดสูงสุด 50%*

 • ต่อที่ 1 โปรโมชั่นราคาพิเศษ + ฟรีสอบ สำหรับทุกการสั่งซื้อ
 • ต่อที่ 2 รับส่วนลดเพิ่มอีก 50% สำหรับท่านที่สาม
 • หมดเขตโปรโมชั่นวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
 • ทุกหลักสูตรรวมสอบแล้ว, หนังสือเรียน, CompTIA Practice Exam Simulator, ใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน
 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
Register
 CompTIA Security+ 
 (อบรมเป็นภาษาไทยและราคารวมสอบแล้ว)
13-17 Jul 20 35,000


CompTIA Security+ คือใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐานถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายโดยองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วโลก

เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด การจัดการ วิธีป้องกัน รวมถึง Policy ที่เกี่ยวข้องยึดหลักการนำ Security Control มาใช้ โดยคำนึงถึง

 • ความลับ (Confidentiality)
 • ความถูกต้อง (Integrity)
 • ความพร้อมใช้งาน (Availability)

เพื่อให้ระบบเครือข่ายขององค์กรเกิดความปลอดภัยสูงสุด ครอบคลุมถึง

 • การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย
 • มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล&โปรแกรม
 • การควบคุมการเชื่อมต่อและกำหนดสิทธิ์- การกำหนด Password

เนื่องจาก "ข้อมูล" คือสิ่งมีค่ามากที่สุดขององค์กรและมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากหลายทางโดยผู้ไม่หวังดี

ดังนั้น หากผู้ดูแลระบบมีทักษะในการรักษาความปลอดภัยที่ดี รู้จักใช้เครื่องมือ & วิธีการที่เหมาะสม สอดคล้องกับ Policy ขององค์กร รวมถึงคาดการณ์ความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก็จะช่วยลดอัตราการเกิดภัยคุกคามในอนาคตได้

Add LINE for Special Offers @NTC-LINE