Python for Network Engineers

Python for Network Engineers

การจัดอันดับของ IEEE Spectrum ที่ผ่านมาก็เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันได้ดีว่า Python เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด! ว่าแต่ “Python” คืออะไร?

“Python” เป็นโปรแกรมชั้นสูงชนิดหนึ่ง ที่พัฒนาขึ้นมาโดยไม่ยึดติดกับ Platform ใดๆ และสามารถใช้ได้กับหลากหลายระบบปฏิบัติการถูกออกแบบให้ code สามารถอ่านได้ง่าย โดยการใช้ “ช่องไฟ” หรือ “whitespace” เป็นตัวแบ่งว่า code แต่ละบรรทัดอยู่ภายใต้ block ใด แทนที่จะใช้ปีกกา ( {,} ) แบบภาษาอื่นๆ เนื่องจากความง่ายในการเรียนรู้ และความสะดวกในการทดสอบและพัฒนาโปรแกรม Network Engineer จึงนิยมใช้ Python ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย ควบคุมอุปกรณ์ Cisco Network ต่างๆ หรือแม้กระทั่งการประยุกต์ใช้ Python ในการทำงานกับ Log & Mail ขององค์กร

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
Register
 Python for Network Engineers 
 (อบรมเป็นภาษาไทย)
29-31 Jul 20 24,500


หลักสูตร Python for Network Engineers เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในสายงานด้านระบบเครือข่าย เริ่มตั้งแต่การติดตั้ง, เรียนรู้โครงสร้าง, ตัวแปร ประเภทของข้อมูล การรับค่า-การแสดงผล, คำสั่งและเงื่อนไขต่างๆ ที่ควรทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง … คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานขั้นพื้นฐานของ Python เพื่อนำไปต่อยอดสู่ระดับที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การทำ Building Python Script โดยเน้นที่อุปกรณ์ Router Cisco, การใช้โปรแกรม SSH (Secure Sell) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล จนสามารถเขียนโปรแกรมได้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานจริง

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมจากภาษา Python ด้วยตัวคุณเอง เพื่อนำไปต่อยอดในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การทำ Website, การพัฒนา Software หรือเชื่อมต่อกับ System ต่างๆ ขององค์กรในอนาคต …

 

Add LINE for Special Offers @NTC-LINE