CompTIA IT Fundamentals

CompTIA IT Fundamentals Pay 1 Get 2

 CompTIA IT Fundamentals Pay 1 Get 2
จ่ายแค่ 1 แต่ได้ถึง 2

Start your career in the IT world with

CompTIA IT Fundamentals (ITF+)


CompTIA IT Fundamentals (ITF+) คือ Cert. ที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ “ทำงานสาย IT” หรือปูพื้นฐานความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นการันตีว่า “ผู้ที่สอบผ่าน” จะมีความรู้ & ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการพิจารณา Promote ตำแหน่งงานปรับขึ้นเงินเดือน และมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้า และประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายอาชีพ IT มากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ได้รับความรู้พื้นฐานด้าน IT เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
  • ใช้ความรู้และใบรับรอง (Certificate) เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน ปรับขึ้นเงินเดือน และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน IT 
  • ใบรับรองเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและต้องการขององค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
     
 COURSE  SCHEDULE#1  SCHEDULE#2 PROMO
(THB)
  CompTIA IT Fundamentals (ITF+)

  พิเศษ! ซื้อ 1 แพ็ค (อบรม+สอบ)
  แถมอบรมฟรี 1 ท่าน

17,550
(ราคาปกติอบรมรวมสอบ
2 ท่าน 39,000 บาท)

 

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่สนใจนำความรู้ด้าน CompTIA IT Fundamentals (ITF+) ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
  • ผู้ที่อยู่ในสายงานสนับสนุนด้านเทคนิค IT Technical / IT Support / Technical Support
  • บุคคลทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถเริ่มเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ในการอบรม

 

Add LINE for Special Offers @NTC-LINE