ENWLSI – Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks

ENWLSI – Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks

โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)

 


ในช่วงทศวรรษนี้ อะไรๆ ก็เปลี่ยนมาเป็นแบบ Wireless (ไร้สาย) กันหมดแล้ว ไม่เว้นแม้แต่ Enterprise Network หรือระบบเครือข่ายระดับองค์กร เพราะการใช้ระบบเครือข่ายแบบไร้สายนั้น ช่วยตอบโจทย์ขององค์กรยุคใหม่ ได้ตรงจุดสุดๆ ในเรื่องความคล่องตัวในการทำงาน เพราะ Wireless Network จะอำนวยความสะดวกให้คนใน Network สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ใดก็ได้ ภายในระยะการส่งสัญญาณ และยังสามารถช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและลดความยุ่งยากในการติดตั้งสายเคเบิลได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ด้วยเหตุนี้เอง องค์กรต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่จึงนิยมใช้ Wireless Network ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเข้าไว้ด้วยกัน

โดยเฉพาะองค์กรทางธุรกิจที่มักจะมี Network ขนาดใหญ่การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนกต่างๆ ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรสอดคล้องกันอย่างราบรื่น ปราศจากอุปสรรคให้การทำงานหยุดชะงักหรือพลาดโอกาสทางธุรกิจ ผู้ดูแลระบบจึงควรมีทักษะในการติดตั้ง บำรุงรักษา แก้ไขปัญหา และที่สำคัญ คือ รักษาความปลอดภัย ให้ Wireless Network ของเราปลอดภัยและมีเสถียรภาพอยู่เสมอ

 

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  Implementing Cisco Enterprise
  Wireless Networks (ENWLSI)

  
อบรมเป็นภาษาไทย
30 Aug-3 Sep 21 62,000


ENWLSI – Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks หลักสูตรในรูปแบบ Lecture & Lab เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงลักษณะการใช้งาน Cisco Enterprise Network Core Technologies พร้อมเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการตั้งค่า (Configure), การแก้ไขปัญหา (Troubleshoot), หลหลักสูตร 4 วันนี้ จะทำให้ผู้เรียนทราบวิธีการใช้งานและรักษาความปลอดภัย Wireless network infrastructure ของ Cisco เริ่มตั้งแต่การตั้งค่า รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาบน Wireless network ในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยของเครือข่าย ปัญหาการเชื่อมต่อ QoS และปัญหาอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นมาได้

นอกจากการบรรยายปกติ ก็ยังมี Lab สอนแนวคิดและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Cisco เช่น Cisco Identity Service Engine (ISE), Cisco Prime Infrastructure (PI) และ Cisco Connect Mobile Experience เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเครือข่ายที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกท่านจะได้รับทักษะความรู้และความมั่นใจในการสอบ Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-430 ENWLSI) จนได้รับใบประกาศฯ รับรอง

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ...

 • ตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานของ Wireless Network อย่างปลอดภัย
 • แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของ Wireless Network
 • ช่วยให้องค์กรมี Wireless Network ที่ปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเชื่อมต่อได้
 • ดำเนินการและแก้ไขปัญหา QoS บน Wireless Network ได้
 • ใช้งานและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนบน Wireless Network ได้

COURSE OUTLINE

 • Securing and Troubleshooting the Wireless Network Infrastructure
 • Implementing and Troubleshooting Secure Client Connectivity
 • Implementing and Troubleshooting Quality of Service (QoS) in Wireless Networks
 • Implementing and Troubleshooting Advanced Wireless Network Services

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในตำแหน่ง...

 • Network designers
 • Sales engineers
 • Wireless network engineers

ข้อกำหนดเบื้องต้น ก่อนเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ผู้เรียนควรมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

 • Networks and Wireless networks
 • ความรู้เรื่อง Routing และ Switching หากผู้เรียนเคยอบรมหลักสูตรของ Cisco ต่อไปนี้มาแล้ว จะช่วยให้เข้าใจหลักสูตร ENWLSI มากขึ้น
 • Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA)
 • Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)
 • Understanding Cisco Wireless Foundations (WLFNDU)

 

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE