Certified Data Privacy Solutions Engineer

Certified Data Privacy Solutions Engineer

โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class) 


เรียนรู้เทคนิคเพื่อยกระดับ Data Privacy Solutions ของคุณให้ปลอดภัยเทียบเท่าองค์กรใหญ่มาตรฐานสากล ด้วยใบรับรองระดับ Premium ที่การันตีโดย ISACA ผู้นำด้านเทคโนโลยีทางธุรกิจและการตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัย

หัวใจสำคัญที่ถือเป็นเบื้องหลังของการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก็คือ ‘ข้อมูล’ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลที่ต้องการได้รับการปกป้อง ดูแลอย่างดี รวมไปถึงการนำไปใช้งานอย่างเหมาะสม

ยิ่งข้อมูลเหล่านี้มีคุณค่ามากเท่าไร การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูล หรือ “Data Privacy”

เหตุใด Data Privacy จึงมีความสำคัญ?

การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ทุกวันนี้เราต้องยืนอยู่บนโลกที่ขับเคลื่อนด้วย “ข้อมูล” ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน สังเกตง่ายๆ คือมีการเรียกเก็บ “ข้อมูล” จากผู้ใช้งาน Internet เพื่อหวังผลในทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น การจัดทำ Profile, การทำ Survey & Research ต่างๆ, การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อทำ Marketing Campaign ซึ่งหลายครั้งได้ก่อให้เกิดความ “หมิ่นเหม่” ต่อการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) โดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น

  • ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Cybersecurity) โดยหน่วยงานที่เก็บรักษาข้อมูลอาจถูกโจมตี หรือลักลอบโจรกรรมข้อมูลของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข ID Card, ข้อมูลบัตรเครดิต / ธุรกรรมทางการเงิน ที่เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย เช่น กรณีการโจมตีเครือข่าย “Marriott International” ที่มีการโจรกรรมข้อมูลของลูกค้าไปกว่า 500 ล้านราย!
  • การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบ เช่น นำข้อมูลไปใช้หาผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยปราศจากการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เช่น กรณีของ Cambridge Analytica ที่มีการนำข้อมูลผู้ใช้งาน Facebook ไปทำ Campaign หาเสียงทางการเมืองในสหรัฐฯ จนมีการฟ้องร้องค่าเสียหายกันอย่างมากมาย เป็นต้น

ดังนั้น การเรียนรู้พร้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Privacy Solutions ที่มีมาตรฐานอย่างถูกต้อง ทั้งในส่วนของ Data Privacy & Data Security ก็จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร มี Skills ในการป้องกัน ‘ภัยคุกคาม’ และ ‘ผลกระทบ’ ที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร ครอบคลุมทั้งรูปแบบการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างดี …

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE)
  
Eng. Session - Virtual Classroom
8-11 Nov 2021 79,200


Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) หลักสูตรมาตรฐานสากลจาก ISACA จำนวน 4 วันที่มาพร้อมเนื้อหาเข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนที่อยู่ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ Governance, Architecture Lifecycle of Data Privacy หรือผู้ที่สนใจยกระดับ Skills ด้าน Data Privacy เพื่อต่อยอดสู่การทำงานหรือเพิ่มโอกาสการได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นจากการมีใบรับรองระดับสากล CDPSE

เนื้อหาของหลักสูตร CDPSE ประกอบด้วย 3 Domain หลัก ดังนี้

  • Privacy Governance (34%)
  • Privacy Architecture (36%)
  • Data Cycle (30%)

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE