Application


Pick Application - P-I-C-K: WHAT YOU WANT IN LIFE!

"เตรียมเมนูอาหารสำหรับการอบรม หรือ การประชุมอย่างไร?
ให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง … P-I-C-K คือคำตอบ!"

จบทุกปัญหายุ่งยากในการเตรียมสั่งอาหารสำหรับ ‘การประชุม’ หรือ ‘การอบรมสัมมนา’ ด้วย PICK Application บนระบบปฏิบัติการ Android ระบบการสั่งอาหาร & เซ็นชื่อเข้าร่วม Training Meeting / Seminar แบบออนไลน์ (E-Signature) โดยรองรับทั้งในส่วนของ Smartphone & Tablet ที่เหมาะสำหรับธุรกิจทุกรูปแบบ!

 
 

เมนูอาหารให้รองรับกับความต้องการที่หลากหลาย

  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
  • สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า & พนักงาน
  • ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย
  • นำมาใช้แทนที่กระดาษแบบเดิมๆ
  • ป้องกันข้อผิดพลาดในการสั่งอาหาร
  • ลดความยุ่งยากของ Admin ในการจัดเตรียม

 

มาสร้างประสบการณ์ ‘การเลือกเมนูอาหาร’ ที่แปลกใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ สะดวกรวดเร็ว เป็นระบ ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุน พร้อมบริหารจัดการ เมนูอาหารจากทุกร้านค้า & ทุกประเภท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ!


ด้วย Pick Application - P-I-C-K: WHAT YOU WANT IN LIFE!

 

 

 

Add LINE for More Info. @NTC-LINE