Consultant

 

องค์กรของคุณพร้อม Transform

เพื่อก้าวสู่ความเป็น ‘Smart Office’ แล้วหรือยัง?

 

สำหรับองค์กรใดที่มีความสนใจปรับเปลี่ยน รูปแบบการดำเนินงานให้มีความเป็น ‘Digital’ มากขึ้น แต่ติด “ปัญหา” ไม่รู้จะต้องเตรียมตัวอย่างไร? เริ่มต้นจากตรงไหน? ต้องใช้ Technology / Application หรือ Software ใดมาช่วยอำนวยความสะดวกบ้าง?


ไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหน … เราพร้อมช่วยแก้ไขให้คุณได้

เพียงแค่คุณติดต่อมาหาเรา … เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี องค์กรละ 1 Case

พร้อมส่งมอบบริการที่ดีที่สุดและสอดคล้องกับ Work Process ในแต่ละองค์กร!


ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว “เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ” เกิดขึ้นรายวัน แต่หากองค์กรยังใช้รูปแบบการทำงานแบบเดิมๆ ก็อาจจะไม่สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้ และอาจนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาในกระบวนการทำงานหรือ “บริหารงานในองค์กร” ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความความซับซ้อน ยุ่งยาก มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น

  • ปัญหาการสื่อสาร (Communication)
  • ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล (HR)
  • ปัญหาด้านการเงิน & บัญชี (Account & Finance)
  • ปัญหาด้านการตลาด (Marketing) ฯลฯ
  • ซึ่งหากไม่มีวิธีการจัดการที่เหมาะสม ไม่เป็นระบบ แก้ปัญหาได้ไม่รวดเร็วพอ อาจจะส่งผลให้แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดไม่ได้ และต้องปิดตัวลงอย่างที่เห็นกันได้โดยทั่วไป


ดังนั้น องค์กรใดปรับตัวหรือแก้ปัญหาได้ก่อน ย่อมได้เปรียบกว่า! การเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงาน ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์บริบทของโลกที่เปลี่ยนไป โดยทำให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบ มากขึ้นควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทักษะ & ทัศนคติแก่พนักงานของคุณให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร และก้าวไปสู่ความเป็น Digital จึงเป็นทางรอดของคุณ!

 

หากวันนี้ คุณต้องการปรับรูปแบบการทำงาน แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร เรามีบริการ Smart Office Consultant [Services & Application for Smart Office] ที่จะช่วยดูแลและให้คำปรึกษาแก่คุณ เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน โดยมีบุคลากรให้คำปรึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการทำ Smart Office มากกว่า 5 ปี

 

ทีมงานของเราเข้าใจดีว่า … องค์กรแต่ละแห่งมีความท้าทายและบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้นตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงานร่วมกัน เราจะช่วยวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาความต้องการที่แท้จริง และนำเสนอรูปแบบ Application & Software ที่เหมาะสม ที่จะช่วยจุดประกายไอเดีย พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจอย่างครบวงจรมากที่สุด

 

สนใจบริการของเรา เริ่มต้นง่าย ๆ เพียงแค่กรอกข้อมูลใน Link ด้านล่าง เพื่อรอการติดต่อกลับและให้คำปรึกษาเบื้องต้น

 

 

Add LINE for More Info. @NTC-LINE