NEWS

SAHAGROUP HR FORUM 2022

Date:  11 November 2022 (Friday)
Venue:  Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Menam Riverside
Theme:    SAHAGROUP HR FORUM 2022 EP3

 

ภาพบรรยากาศงาน SAHAGROUP HR FORUM 2022 EP3

ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนาวิชาการ SAHAGROUP HR FORUM 2022 EP3 ที่จัดขึ้นในวาระชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลเครือสหพัฒน์ก่อตั้งครบรอบ 48 ปี โดยจัดขึ้นในวันที่ 11 พ.ย. 65 ณ โรงแรมแม่น้ำ เจริญกรุง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ก้าวทันยุคสมัยและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อให้องค์กรธุรกิจในทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อให้สามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของ Workforce และ Workplace

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ทาง Network Training Center (NTC) เองได้มีโอกาสเข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ Mindset for Move Forward โดยคุณอุ๋ย - ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ (Communication, Mindset & NLP Coach ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประสบการณ์สอนและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ มากว่า 20 ปี) เพื่อให้ความรู้และแนวทางการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงมีการออกบูธประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับ “การบริหารทรัพยากรบุคคล” และแจกของสมนาคุณเล็กๆน้อยๆ ควบคู่ไปกับการนำเสนอ “หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพของบุคลากรให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรที่ต้องวางแผนและบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและให้โอกาส NTC เป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ แล้วพบกันอีกครั้งในโอกาสหน้านะคะ