COURSES CATALOG

English for Business Communicative Intelligence

DURATION

4  Days

PRICE LIST

25,000  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

ภาษาอังกฤษกำลังมีบทบาทอย่างมากในยุคนี้ การที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้นั้น คุณจำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่โดดเด่นและเป็นเลิศในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน ประชุม นำเสนอไอเดีย การเจรจาต่อรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถโน้มน้าวชักจูงผู้ฟังได้  การใช้ภาษาอังกฤษได้ดีสามารถเพิ่มโอกาสและต่อยอดให้กับธุรกิจและมีส่วนเสริมสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน ในทางกลับกันหากคุณยังใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ดีก็อาจจะเป็นอุปสรรคทำให้คุณไม่ได้งานจากลูกค้า หรือแม้กระทั่งเสียโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าจากหัวหน้าของคุณเอง

การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษจะปูทางให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้คุณในทุกๆ ด้าน

หลักสูตรนี้ไม่ใช่การติวหรือสอนภาษาอังกฤษสนทนาทั่วไป  แต่เป็นการเรียนที่เข้มข้นมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในเชิงธุรกิจ ดำเนินการสอนโดยโค้ชที่มีประสบการณ์ เข้าใจปัญหาการสื่อสารในธุรกิจ รู้วิธีที่จะเข้าถึงตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เห็นทุกองศาของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ หลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่

 • ปรับพื้นฐานให้แน่น เรียนรู้โครงสร้างหลัก ๆ ที่สำคัญ
 • ช่วยให้คุณรู้จักคิด และพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างธรรมชาติ โดยไม่ต้องแปล
 • ฝึกสื่อความคิดที่ซับซ้อนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ รู้วิธีการสื่อสารไอเดียของคุณยังไงให้โดนใจผู้ฟัง

 

ฝึกทักษะการฟังพูดอ่านเขียน จนคุณสามารถนำเสนองาน ในที่ประชุม เจรจา โน้มน้าวลูกค้า กล่าว speech เขียนอีเมล์ และอื่น ๆได้เป็นอย่างดี

Day one : Basic conversation

หลายคนแม้พูดได้ แต่ก็ยังขาดความมั่นใจ เพราะพื้นฐานไม่แน่น โปรแกรมวันนี้จะช่วยปรับพื้นฐาน เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้น

 • รู้จักการออกเสียงที่ถูกต้อง มีสระอะไรบ้าง พูดยังไงให้ได้ accent ที่เรียกว่าเป๊ะ !
 • ทำความรู้จักส่วนต่าง ๆ ของภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว
 • Tense ! ใครว่าไม่สำคัญ  ฝึกใช้ tense ในการสนทนาให้เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่ท่องมาพูด
 • ฝึกตั้งคำถามหลาย ๆ แบบ และตอบให้เป็น จนสนทนาได้เกือบทุกเรื่อง ไม่ต้องกังวลเวลาคุยกับชาวต่างชาติ
 • ฝึกแนะนำตัวเอง พรีเช้นท์ข้อมูลทั่วไป ในที่ประชุม
 • เรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่อง รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ดูน่าตื่นเต้น มีสีสัน

 

Day two: Effective communication

โปรแกรมวันนี้เพิ่มความท้าทายมาอีกระดับด้วยการฝึกสื่อไอเดียของคุณให้ออกมาเป็นภาษาพูด ยังไงให้มีสีสัน ครบมิติ จนผู้ฟังเข้าใจ ทั้งนี้จะมุ่งเน้นที่ทักษะการเขียน และพูด เป็นหลัก

 • เริ่มโปรแกรมด้วยการเรียนรู้เทคนิคการออกเสียงพยัญชนะและคำยาก ๆ
 • การพูดสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
 • เรียนรู้เทคนิคการสร้างประโยคที่ยาวซับซ้อนขึ้น พูดยังไงให้ดูมีสีสัน น่าตื่นเต้น
 • เทคนิคการเขียนอีเมล์ รายงานนำเสนอ ให้ดูน่าติดตาม ตรงประเด็น
 • เรียนรู้เทคนิคการพูดเรื่องอะไรก็ได้ ให้โปร (5-minute speech)

 

Day three: Business communication

โปรแกรมวันนี้มุ่งฝึกให้ผู้เรียนนำความรู้มาใช้ในงานต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ เริ่มตั้งแต่ฝึกการฟังจับประเด็นในที่ประชุมสัมนา เรียนรู้เทคนิคการเตรียมการพรีเซ้นท์งาน และฝึกพรีเซ้นท์ข้อมูลหลากหลายแบบในเชิงธุรกิจ

ฝึกฟังภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น เก็บประเด็นหลักได้ครบ จนสามารถนำมาความรู้มาถ่ายทอดเป็นภาษาของตัวเองได้

เรียนเทคนิคการเตรียมตัวพรีเซ้นท์งานในที่ประชุม ฝึกตั้ง Theme ตั้งกระทู้ รวมไปจนถึงการวางโครงสร้างการนำเสนองาน

ฝึกพรีเซ้นท์ข้อมูลธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ นำเสนอเปรียบเทียบตัวเลขยังไงให้น่าตื่นเต้น พรีเซ้นท์กราฟธุรกิจแบบมือโปร

 

Day four: Communication mastery

วันสุดท้าย เราจะมุ่งฝึกนำความรู้และเทคนิคที่เรียนทั้งหมดนำมาใช้งานจริง ฝึกพรีเซ้นท์งานได้หลายรูปแบบ ฝึกการชักจูง โน้มน้าวผู้ฟัง เข้าใจคำถาม และตอบข้อข้องใจได้อย่างตรงประเด็น พรีเซ้นท์งานเพื่อให้ได้งาน

 • accent เพราะ สำเนียงเป๊ะ ต้องรู้เทคนิคการใส่ rhythm of speech
 • พรีเซ้นท์งานแบบมือโปร เพิ่มสีสันเข้าไปในภาษาพูดด้วย glamor words
 • ให้ nonverbal และ verbal language เพิ่มพลังการสื่อสารให้เข้มข้น
 • โน้มน้าวผู้ฟังให้อยู่หมัด ด้วย boomerang & questioning techniques
 • ปิดการพรีเซ้นท์งานยังไงให้ได้งาน และซึมซับเทคนิค close any deal !
 • ฝึกรายบุคคลจนคุณพร้อมที่จะพูด พรีเซ้นท์ แสดงความคิดเห็น ถามและตอบเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมือโปร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้โดดเด่นเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตัวคุณเอง  ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานบริษัท นักธุรกิจ พ่อค้า หรือข้าราชการ คุณก็สามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ได้